Home Đặt phòng

ĐẶT PHÒNG

Thông tin phòng Termite

- 1 double bed, bathroom with host shower, fireplace
- Wi-fi Internet inside: Yes; mini-bar: No; TV: No; Telephone: No
- Price (breakfast excluded):
1 pax: 540.000 VND/night

2 pax: 750.000 VND/night

- Crazy House breakfast: 5 USD/meal/pax

- Please note whenever you check in to our hotel your passport must be provided (we accept scanned vietnamese visas and front pages of passports).

Check in time  : 2. pm (14: 00)

 

Check out time : 12. am (12: 00)

Danh sách lịch thuê phòng Termite
  12:00
27/04
  11:00
30/04
12:00
30/04
  11:00
01/05
12:00
01/05
  11:00
02/05
 
  U44HvCBE3L88wfGFj5IVE6Sgfg  

12:00
03/05
  11:00
04/05
18:00
04/05
  12:00
05/05
12:00
08/05
  11:00
11/05
 
OtwbBwao6SDtL1cwd6PqTId5JnS  

12:00
28/05
  11:00
29/05
12:00
31/05
  11:00
01/06
12:00
01/06
  11:00
02/06
 
61RtRovPn7hUp17lvtXmF2mSlBS  

12:00
02/06
  11:00
03/06
12:00
11/06
  11:00
13/06
12:00
23/06
  11:00
24/06
 
YtfrLdo3cxMJz2STgdwM9aqAbY7  

12:00
16/07
  11:00
17/07
12:00
22/07
  12:00
24/07
12:00
29/07
  11:00
31/07
 
b8rwqtHFTXvSXpNYhnem7do6Cj  

12:00
01/08
  11:00
03/08
12:00
01/10
  11:00
02/10
12:00
06/10
  11:00
08/10
 
D7nv34vvo9IWASHmWqyhCnkmPta  

12:00
09/10
  11:00
10/10
12:00
12/10
  11:00
14/10
 
M25JgaOtHULcWdZsK  

Thông tin đặt phòng Termite
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Từ ngày: // :
Ex: 27/04/2017 18:35
Đến ngày: // :
Ex: 27/04/2017 18:35
 
Chứng chỉ Dịch vụ Xuất sắc của
Trip advisor 2016
TripAdvisor

Media Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor


EnglishVietnam