Home Đặt phòng

ĐẶT PHÒNG

Thông tin phòng Termite

- 1 double bed, bathroom with host shower, fireplace
- Wi-fi Internet inside: Yes; mini-bar: No; TV: No; Telephone: No
- Price (breakfast excluded):
1 pax: 540.000 VND/night

2 pax: 750.000 VND/night

- Crazy House breakfast: 5 USD/meal/pax

- Please note whenever you check in to our hotel your passport must be provided (we accept scanned vietnamese visas and front pages of passports).

Check in time  : 2. pm (14: 00)

 

Check out time : 12. am (12: 00)

Danh sách lịch thuê phòng Termite
  12:00
25/03
  11:00
28/03
12:00
28/03
  11:00
29/03
12:00
29/03
  11:00
30/03
 
  PZgwRDUtgb19lsd6m8sjFlo7qG  

12:00
01/04
  11:00
02/04
12:00
02/04
  11:00
03/04
12:00
03/04
  11:00
04/04
 
pJqjvYi79y14ybELGClLz1RNPu  

12:00
04/04
  11:00
05/04
12:00
05/04
  11:00
06/04
12:00
06/04
  11:00
07/04
 
5xSp0HzsmYXz0Z8u7JqYkjQnMM3  

12:00
07/04
  12:00
08/04
12:00
08/04
  11:00
09/04
12:00
09/04
  11:00
10/04
 
1vxw1t5vr73J6btYvW0Qm6Xjd0A  

12:00
11/04
  11:00
12/04
12:00
12/04
  11:00
13/04
12:00
17/04
  11:00
18/04
 
gfVgykIxdhf7CGLqgB3gpTAYusW  

12:00
18/04
  11:00
19/04
12:00
24/04
  11:00
25/04
12:00
26/04
  12:00
27/04
 
R8wSFKXqnCjShCawfM9vGshiW6A  

12:00
27/04
  11:00
30/04
12:00
30/04
  11:00
01/05
12:00
01/05
  11:00
02/05
 
U44HvCBE3L88wfGFj5IVE6Sgfg  

12:00
03/05
  11:00
04/05
12:00
08/05
  11:00
11/05
12:00
28/05
  11:00
29/05
 
OtwbBwao6PqTId5JnS61RtRovPn  

12:00
31/05
  11:00
01/06
12:00
01/06
  11:00
02/06
12:00
02/06
  11:00
03/06
 
7hUp17lvtXmF2mSlBSYtfrLdo3c  

12:00
11/06
  11:00
13/06
12:00
23/06
  11:00
24/06
12:00
16/07
  11:00
17/07
 
xMJz2STgdwM9aqAbY7b8rwqtHFT  

12:00
29/07
  11:00
31/07
12:00
01/08
  11:00
03/08
12:00
01/10
  11:00
02/10
 
nem7do6CjD7nv34vvo9IWASHmWq  

12:00
06/10
  11:00
08/10
12:00
09/10
  11:00
10/10
12:00
12/10
  11:00
14/10
 
yhCnkmPtaM25JgaOtHULcWdZsK  

Thông tin đặt phòng Termite
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Từ ngày: // :
Ex: 27/03/2017 12:39
Đến ngày: // :
Ex: 27/03/2017 12:39
 
Chứng chỉ Dịch vụ Xuất sắc của
Trip advisor 2016
TripAdvisor

Media Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor


EnglishVietnam