Home Đặt phòng

ĐẶT PHÒNG

Thông tin phòng Bear

- 1 double bed, bathroom with host shower, fireplace
- Wi-fi Internet inside: Yes; mini-bar: No; TV: No; Telephone: No
- Price (breakfast excluded):
1 pax: 860.000 VND/night

2 pax: 1.080.000 VND/night
3 pax: 1.180.000 VND/night

- Crazy House breakfast: 5 USD/meal/pax

- Please note whenever you check in to our hotel your passport must be provided (we accept scanned vietnamese visas and front pages of passports).

Check in time  : 2. pm (14: 00)

Check out time : 12. am (12: 00)

Danh sách lịch thuê phòng Bear
  12:00
29/03
  11:00
30/03
12:00
02/04
  11:00
03/04
12:00
04/04
  11:00
05/04
 
  9XPD78YUEVkeJdxuI1cjBIobO4b  

12:00
05/04
  11:00
06/04
12:00
06/04
  11:00
07/04
12:00
09/04
  11:00
10/04
 
qyjsaZ8Kak8NJc2l5OSY37QrJfc  

12:00
10/04
  11:00
11/04
12:00
11/04
  11:00
12/04
12:00
12/04
  11:00
13/04
 
g76cfpqLoJFFkq02cErvOV2WQU3  

12:00
13/04
  11:00
14/04
12:00
15/04
  11:00
16/04
12:00
16/04
  11:00
17/04
 
oWU6tdx4oDZLCkPA91w9GNj5sgq  

12:00
28/04
  11:00
29/04
12:00
29/04
  11:00
30/04
12:00
30/04
  11:00
01/05
 
yfLsT8wrtxCHrFPZ1qBfSTrEJB7  

12:00
01/05
  11:00
02/05
12:00
13/08
  11:00
14/08
 
ofEt0dNv2gXYTcrJY  

Thông tin đặt phòng Bear
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Từ ngày: // :
Ex: 27/03/2017 12:39
Đến ngày: // :
Ex: 27/03/2017 12:39
 
Chứng chỉ Dịch vụ Xuất sắc của
Trip advisor 2016
TripAdvisor

Media Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor


EnglishVietnam