Home Đặt phòng

ĐẶT PHÒNG

Thông tin phòng Tiger- 2 double beds, bathroom with host shower, fireplace
- Wi-fi Internet inside: Yes; mini-bar: No; TV: No; Telephone: No
- Price (breakfast excluded):
1 pax: 1.290.000 VND/night

2 pax: 1.510.000 VND/night
3 pax: 1.680.000 VND/night
4 pax: 1.830.000 VND/night
5 pax: 1.960.000 VND/night
6 pax: 2.060.000 VND/night

- Crazy House breakfast: 5 USD/meal/pax

- Please note whenever you check in to our hotel your passport must be provided (we accept scanned vietnamese visas and front pages of passports).

Check in time  : 2. pm (14: 00)

 

Check out time : 12. am (12: 00)

Danh sách lịch thuê phòng Tiger
  12:00
30/03
  11:00
31/03
12:00
31/03
  11:00
02/04
12:00
02/04
  11:00
03/04
 
  6z8bWuiZ9QxoJPZFJNvIwu7OG3r  

12:00
04/04
  11:00
05/04
12:00
05/04
  11:00
06/04
12:00
09/04
  11:00
10/04
 
RgeVjafMtkf0SNb17Asszd5X1mU  

12:00
10/04
  11:00
11/04
12:00
11/04
  11:00
12/04
12:00
12/04
  11:00
14/04
 
iPqX4t8Gmpokht0ttqpNgwcFAm  

12:00
15/04
  11:00
16/04
12:00
16/04
  11:00
17/04
12:00
28/04
  11:00
30/04
 
5GLqM3cLchHoVekEaiamwUIb2  

12:00
30/04
  11:00
02/05
12:00
11/07
  11:00
14/07
12:00
16/07
  11:00
17/07
 
9ecjzY616nnnpMnVipfGretg6Hi  

12:00
01/08
  11:00
03/08
12:00
03/08
  11:00
04/08
12:00
08/09
  11:00
09/09
 
qYDycgkJ9NdeIwocFxvXD1nPS6C  

Thông tin đặt phòng Tiger
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Từ ngày: // :
Ex: 27/03/2017 12:39
Đến ngày: // :
Ex: 27/03/2017 12:39
 
Chứng chỉ Dịch vụ Xuất sắc của
Trip advisor 2016
TripAdvisor

Media Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor


EnglishVietnam