PHÒNG LƯU NIỆM BẬC SINH THÀNH CỦA TIẾN SĨ ĐẶNG VIỆT NGA

PHÒNG LƯU NIỆM BẬC SINH THÀNH CỦA TIẾN SĨ ĐẶNG VIỆT NGA

Cô gái trước phòng con Hổ

Cô gái trước phòng con Hổ

Cô gái trước phòng con kiến

Cô gái trước phòng con kiến

Hình ảnh mạng nhện

Hình ảnh mạng nhện

Đôi hươu cao cổ

Đôi hươu cao cổ

Vợ chồng cây ổi

Vợ chồng cây ổi

Ý NGHĨA CỦA NHỮNG HÌNH ẢNH, BỨC TƯỢNG TRONG CRAZY HOUSE

Ý NGHĨA CỦA NHỮNG HÌNH ẢNH, BỨC TƯỢNG TRONG CRAZY HOUSE

Ngôi nhà gốc cây số 1

Ngôi nhà gốc cây số 1

ĐIểm giao giữa gốc cây số 1 và góc cây số 2

ĐIểm giao giữa gốc cây số 1 và góc cây số 2

1234Trang cuối