Crazyhouse

-Chính sách-

crazy house

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

" 1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này… "

Chính sách khách sạn

" Chính sách thanh toán: - Chấp nhận thanh toán qua thẻ ngân hàng nội địa, Visa và Mastercard; - Chúng… "

Bài viết liên quan