Crazyhouse

-Phòng Con Hổ-

crazy house

Phòng Con Hổ

  • Tên phòng: Con Hổ (phòng số 3) – đại diện cho đất nước Trung Hoa
  • Diện tích phòng: 20m2
  • Vị trí: tầng 1 – gốc cây số 3, cửa sổ phòng nhìn hướng ra khu vườn mạng nhện
  • Số giường và loại giường: 2 giường đôi dành cho 4 người lớn
  • Phòng vệ sinh và tắm nước nóng riêng

Bài viết liên quan