Crazyhouse

-Phòng Chuột Túi-

crazy house

Phòng Chuột Túi

  • Tên phòng: Chuột Túi (phòng số 8) – đại diện cho nước Úc
  • Diện tích phòng: 12m2
  • Vị trí: tầng 2 – gốc cây số 2
  • Số giường và loại giường: 1 giường đôi được thiết kế theo kiểu rộng ra ở phần đầu và dần thu hẹp lại về phía cuối giường
  • Phòng vệ sinh và tắm nước nóng riêng

Bài viết liên quan