Crazyhouse

-Crazy Home 2-

crazy house

Crazy Home 2

- Diện tích: 18m2

- Một giường đôi 

- Phòng vệ sinh và tắm nước nóng riêng

- Có bồn tắm riêng

- Một TV

Bài viết liên quan