Crazyhouse

-ĐẶNG VIỆT NGA-

crazy house

ĐẶNG VIỆT NGA

ĐẶNG VIỆT NGA

Tiến sĩ chuyên ngành kiến trúc

Cô là người thiết kế, chỉ đạo thi công đồng thời là chủ nhân khu biệt thự du lịch Hằng Nga

Bài viết liên quan