Crazyhouse

-Chú bé đến trường và Cô bé đánh trống-

crazy house

Chú bé đến trường và Cô bé đánh trống

Chú bé đến trường và Cô bé đánh trống

Hai bức tượng được xây dựng vào buổi đầu của Crazy House năm 1990. Tượng “chú bé cắp sách đến trường” truyền tải thông điệp về quyền lợi của trẻ em trong thời đại mới. Tác giả mong muốn các em nhỏ được đến trường học để phát triển đầy đủ về nhận thức, tư duy, kỹ năng cũng như đạo đức. Bên cạnh đó, ngoài hoạt động học tập, các em còn được tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt tập thể. Ý tưởng này được thể hiện thông qua bức tượng “chú bé đánh trống”.

Bài viết liên quan